Home

Home

Na zachowanie i postrzeganie rzeczywistości duży wpływ ma wychowanie. Każdy ma swój własny, unikalny styl, tak samo jak sposób widzenia rzeczywistości. Największy wpływ na ludzi mają rodzice, zaraz potem znajomi ze szkoły. Dziecko rozwijające się w prawidłowej rodzinie powinno mieć naturalną opinię o sobie, nie za niską, ani nie za wysoką, oraz powinno rozpoznawać, kiedy ma prawo coś zrobić, a kiedy nie.

W przypadku rodzin dysfunkcyjnych, dzieci mają często zaniżoną samoocenę, żyją w ciągłym lęku, oraz mają tendencje do popadania w alkoholizm, narkotyki lub inne uzależnienia.

– autor artykułu