DDA

DDA

DDA

Skrót ten oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików. Jest to zespół zachowań utrwalonych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej. Dzieci takie patrzą na aktualne relacje międzyludzkie i rzeczywistość poprzez pryzmat bolesnych wspomnień. Jest to poważne utrudnienie dla ewentualnych współmałżonków, ponieważ tacy ludzie patrzą na świat zupełnie inaczej niż tak zwani normalni. Należy pamiętać, że te dzieci miały wzorce osobowe od rodziców nie pozytywne, ale ponieważ nie zaznali innych będą nimi kierować się w życiu.

Dlatego partner musi wykazać się cierpliwością i miłością, aby pokazać takiej osobie prawidłowy model wychowywania rodziny. Żeby zrozumieć ich postępowanie należy pamiętać o przeszłości. Oni nigdy się jej nie pozbędą, jest to nieodłączny element ich jaźni. W dzieciństwie byli często poniżani i bici, znęcano się nad nimi zarówno psychicznie jak i fizycznie, dodatkowo odczuwają głębokie uczucie krzywdy zawsze na myśl o rodzicach. Stres był nieodłącznym elementem życia, ciągły niepokój i niepewność, częste wykorzystywanie seksualne, brak zaspakajania potrzeb, taka osoba nigdy nie będzie robiła dla siebie wszystko, co najlepsze, poświęci się całkowicie innym zapominając o samym sobie.

Osoby doświadczone takim życiem, mają problemy z nazwaniem własnych emocji, widzą nieadekwatny obraz samego siebie, swojej wartości i potrzeb. Duże utrudnienie w związku stanowi ciągła potrzeba akceptacji. Podobno w rodzinie z DDA telefony sms-y są na porządku dziennym, nieodebranie lub nie odpowiedź na chociaż jedną wiadomość może doprowadzić do rozpaczy bądź załamania osoby dotkniętej tą przypadłością.

– autor artykułu