DDD

DDD

DDD

Skrót ten oznacza Dorosłe Dzieci Z Rodzin Dysfunkcyjnych. Należy pamiętać, że ten problem pochodzi nie tylko z rodzin z marginesu społecznego, ale też bardzo często występuje tzw. dobrych domach. Rodzina dysfunkcyjna to nie nieidealna, ale taka, w której członkowie nie spełniali swojej naturalnej funkcji: rodzic nie pełnił funkcji rodzica, a np.Tkaniny Darpol dziecko dziecka. Stan ten trwa cały czas bez zmiennie. Problemy te biorą się najczęściej z uzależnienia, przemocy, wykorzystywania, występowania choroby psychicznej lub brak jednego z rodziców (albo i dwóch). Dzieci z tych rodzin charakteryzuje zaniedbanie, fizyczne, psychiczne, nawet biologiczne.

Dominuje brak poczucia bezpieczeństwa i niepewność względem zachowań rodziców. Wadą takiej sytuacji jest to, że charaktery rodziców często ulegają zmianie: raz zachowują się jak kochający idealni rodzice, w następnej chwili już biegają za dziećmi z siekierą w dłoni. Ta niepewność jak teraz zachowa się członek rodziny ma bardzo niszczący wpływ na psychiką osoby dopiero, co ją kształtującą.

W związku z tym dzieci nabierają nieufności do świata, niepewność jak zachowa się rodzic każe patrzeć na świat pod tym samym kontem. Zaczyna być ostrożny wobec sytuacji i ludzi(szczególnie ludzi). Mówi się, że takie dzieci nie są dziećmi. Jest to dobre podsumowanie, gdyż ono nie przeżywa prawidłowo swojej dziecinności, sam pełni rolę dorosłego, często rodzica dla młodszego rodzeństwa.

Cechy charakterów psycholodzy dzielą na : „bohater rodziny”, „kozioł ofiarny”, „powiernik”, „sojusznik”, „błazen”. Ten pierwszy charakteryzuje się silnym poczuciem obowiązku, najlepszy w klasie, istny wzór, dający powody do dumy, przejmuje prowadzenie domu. Numer dwa jest zupełnie odwrotny, wszyscy wyładowują na nim swoją złość, obarczają o całe niepowodzenie. Numer 3 i 4 wysłuchuje zmartwienia rodziców, ich problemy, brudy małżeńskie. Raz przyjęte pozycje są niezmienne, z czasem ulegają utrwaleniu. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rezygnują z własnej indywidualności dla dobra rodziny.

– autor artykułu